»
»
Kullanıcı Masası
Hoşgeldin Ziyaretçi

Çevrimiçi Üyeler
İstatistikler
Yazı12
Yorum2
Üye2
Çevrimiçi0
En Yeni Üyeramooo19
Forum2
Başlık2
Cevap0
İleti2
«
«
Hava Durumu
Forumdan Konular
Beğenilen Yazılar
Forum Bölümleri
Deneme Forum Dalı 1
Deneme Forumu 1
Deneme Alt Forumu

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bu görüntü yüzünden yerliler, uzun süre bu dağı burada yaşayan insanların yapmış olabileceğini düşündüler.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ancak bu tezi doğrulayacak bir bulguya rastlanmadı. Bu sarp ve çıkılması çok zor olan dağın sadece görünümü değil zirvedeki esrarengiz coğrafi farklılıkları da bir türlü çözülemedi.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BİLİM İNSANLARINDAN İLGİNÇ TEORİ
Dünya’da çok az bölgede bulunan, oluşum şekli ve şu andaki görünümü itibariyle kuvars dağlar dünyadaki diğer dağlardan çok farklı. Bilim insanları kuvars dağların oluşumuna bir teori üzerinde duruyorlar. Dünyada milyarlarca yıl önce tüm kıtalar bir bütün kara parçasıydı.

6

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Afrika Kıtası Amerika’dan koptuktan sonra Afrika Kıtası’dan Güney Amerika’ya doğru su kütleleri akmaya başladı. Meteorların çarpmasıyla Güney Amerika’da oluşan büyük çukurlar su kütlelerinin taşıdığı toprakla dolmaya başladı.

7

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Geçen milyon yıllar boyunca bu çukurlarda biriken toprak magmanın da etkisiyle taşlaştı. Bölgede oluşan erozyonlar çukurların etrafındaki daha yumuşak toprağı aşındırınca çukurları dolduran ve artık taşlaşmış olan yapı bölgede ayakta kalmayı başardı.

8

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Geçen milyon yıllar boyunca rüzgârın da aşındırmasıyla bu yapının zayıf kısımları aşındı ve aşağı doğru çöktü. Bunun sonucunda kuvars dağlar bugünkü şeklini aldı. Kuvars dağları Güney Amerika’daki birkaç ülke dışında, Afrika’da bulmak mümkün. Ancak Afrika’daki kuvars dağlar oldukça alçak (100-200 metre yüksekliğinde).

9

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor. Bazı yerleri saf granitten olan Roraima Dağı sadece kendi yapısıyla ve görüntüsüyle değil üzerinde yaşayan canlılarla da şaşırtıyor.

10

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dünyanın en küçük kurbağası bu dağın zirvesinde yaşıyor. Ayrıca dağda yaşayan bitki ve hayvanları buradan başka yerde görmek mümkün değil.

11

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Başka yerlerde görülmeyen çok ilginç bitki ve hayvan örnekleri bilim adamlarının ilgisini bölgeye çekiyor. Adeta ayrı bir dünya gibi kendine has bir hayatın akıp gittiği dağın tepesinde yer alan kayaların, tepede sert esen rüzgârlar sebebiyle oluştuğu düşünülen ilginç şekilleri de görenleri hayrete düşürüyor.

12

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kuvars Dağı’nın temel maddesi olan kuvars kayaları ve kuvars yatakları, depremlerin oluşumu konusunda da araştırmalara konu oluyor ve araştırmacıların yoğun dikkatini çekiyor. Nükleer santraller, büyük fabrika ve tesislerin güvenli bölgelere inşa edilmesinden, büyük barajların yapısal ihtiyaçlarına kadar birçok konuda önemli ipuçları sağlayabileceği düşünülen araştırmalar kuvars yatakları üzerinde yoğunlaştırılıyor.

13

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yani Roraima Dağı da bu araştırmalara konu olabilecek yerler arasında bulunuyor. Dağın zirvesi gün boyu sis altına kalabiliyor. Güneş açtığında ise kavurucu oluyor. Burada havanın ne zaman değişkenlik göstereceği belli değil.

14

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ayrıca dağda ilginç görünüme sahip su birikintileri de var. Bunlardan biride jakuziyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yalnız bu bölgede su aşırı soğuk. Tek şansınız güneşin olması ve soğuğu minimuma indirmesi.

15

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

YERLİLERİN TUHAF İNANIŞI
Yıllar önce Venezuela’da Kukenan ve Tek nehirlerinin kıyısında büyük bir kabile yaşarmış. Bu kabile dalları göklere kadar uzanan dev gibi bir ağacın etrafında hayatlarını sürdürürlermiş. Uzak diyarlardan bir genç ağaç kökünü görmek için yola koyulmuş. Yağmur ormanlarını aşarak bu kabilenin yaşadığı bölgeye ulaşmış.

16

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bölgeye gelen genç kabilenin şefinin kızına âşık olmuş. Şef bu ilişkiye karşı çıkmış. İki genci öldürmek için ağacın gövdesine bağlamış. Gençleri yakmak için yakılan küçük ateş gençlerin ruhlarıyla büyümüş ve tüm ağacı sarmış.

17

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kabile bu ateşi söndüremeyince tüm ağaç simsiyah olana kadar yanmış ve tüm meyveleri etrafa saçılmış.

18

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bu yangın sonrası ağaç köke yakın bir yerden kırılınca gövdesi Canaima Bölgesi’ne düşmüş. İşte bu dev ağacın kalan kökü Roraima Kuvars Dağı, Canaima Bölgesi’ne düşen gövdesi de Auyan Kuvars Dağı.

19

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Etrafa saçılan meyveleri de diğer küçük kuvars dağları oluşturmuş. Bu etkileyici dağa ziyaret gerçekleştirenlerin sayısı çok az. Güvenlik önlemlerinin tam olarak alınamaması buna örnek olarak gösterilebilir. Ama bu, maceraperest gezginlerin bu eşsiz dağa çıkmasına engel değil.

20

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dağa ilk tırmanan kişi ise bir İngiliz ve şimdilerde birçok dağcı ondan ilham alarak buraya tırmanmaya çalışıyor. Bu doğa harikasını görmek ve deneyimlemek için birçok kişi can atıyor.
Yer gök inlesin, Bu sesi dinlesin, Hep Seninleyiz TÜRKİYEYıldırım Gürses - Fetih Marşı
Hz Muhammed'in vefatı anında azrail ile konuşması

Hakan Bayraktar - Aşkım Muhammed (S.A.S)Kıyamet günü için hazırlanmış o video. The Power Of Allah! Where is the kingdoms?
1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."
6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."
17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."
18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."
32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."
44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )
46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."
75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. "
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

bayrak